اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

 

نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
موقعیت شما: معرفی>>روند کلی گردش کار تاریخ امروز:
گردش کار

واحد مشارکتهای مردمی

واحدهای مرتبط :

-          مجمع خیّرین مدرسه ساز

-          روابط عمومی و سمعی و بصری

-          حوزه فنی

-          قراردادها

-          حوزه اجرایی

-          اعتبارات

-          واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

گردش کار :

-          اعلام آمادگی خیّر حقیقی یا حقوقی

-          نیاز سنجی

¨       تهیّه فهرست نیازهای مناطق به فضاهای آموزشی جدید به تفکیکی دوره تحصیلی

¨       تهیّه فهرست زمینهای بلامعارض در اختیار آموزش و پرورش مناسب برای این منظور

¨       تهیّه فهرست مدارس تخریبی و قدیمی استان

-          توافق

-          شناخت کلی زمین ( شامل تحویل زمین به خیّر می باشد )

-          تشکیل پرونده و مستند سازی اطلاعات

-          اطلاع رسانی

-          آزاد سازی مراحل اجرا جهت اخذ مجوزهای قانونی شامل :

الف ) برگ واگذاری بلامعارض یا کپی سند  

ب) کروکی دقیق محل و ابعاد زمین   

ج ) بروکف مأخوذه از شهرداری  -

-          انجام امور فنی ( شامل تهیّه سایت مقدماتی ، نقشه برداری ، آزمایش خاک و تهیّه نقشه های مربوطه ، برآورد)  

-          تکریم و تجلیل از خیّرین

-          تعیین نحوه اجراء

¨       تعیین پیمانکار توسط اداره نوسازی

¨       تعیین پیمانکار توسط فرد خیّر

-          ثبت کلیه وقایع انجام شده توسط واحد آمار

-          عقد قرارداد با پیمانکار ( در صورتیکه انتخاب پیمانکار به عهده اداره باشد ) و انتخاب ناظرین ابنیه و تأسیسات ( فرم خلاصه پیمان )

-          نظارت مستمر بر اجراء

-          تدوین برنامه زمان بندی بر اساس مدت پیمان

-          ثبت پیشرفت فیزیکی

-          صدور گواهی های مورد نیاز به خیّر ( جهت استفاده از تسهیلات قانونی )

-          خاتمه تعهدات

-          تنظیم صورتجلسه تحویل و تحوّل ( همزمان با تحویل پروژه )

-          تأمین اعتبار ( جهت تکمیل پرونده که با اتمام تعهدات خیّر آماده بهره برداری نبوده است )

-          بهره برداری و افتتاح

-          اطلاع رسانی از افتتاح و بهره برداری پروژه

  


امور قراردادها

-          مکاتبه با آموزش و پرورش جهت ارسال مدارک مورد نیاز اعم از بروکف ، مالکیت و مجوز ساخت زمین

-          ارسال اطلاعات اعم از مدارک وصول شده از آموزش و پرورش و بازدید اولیه ناظر از زمین به مدیر کل جهت تائید و ارائه دستور کار

-          ارائه پرونده به واحد فنی جهت انجام کلیه امور فنی

-          عودت پرونده همراه با کلیه نقشه ها و برآورد به این واحد

-          انجام مقدمات برگزاری مناقصه شامل تهیه نامه و آگهی فراخوان و اسناد مناقصه

-          اعلام نتیجه کمیسیون مناقصه و تنظیم نامه های ابلاغ ( ابلاغ پیمانکار برنده و معرفی به بانک جهت تهیه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات )

-          مراجعه پیمانکار جهت تشکیل پرونده به منظور شرکت در مناقصه و ارجاع پرونده ها به کمیته ارزیابی

-          ارائه ضمانتنامه از سوی پیمانکار و تنظیم و ابلاغ قرارداد

-          ابلاغ اضافه کاری و ثبت قرارداد در سیستم مدیریت پروژه

-          ابلاغ نقشه های اصلاحی به پیمانکاران

 


 

واحد فنی

پس از تشکیل فیزیک پرونده در واحد قراردادها و ارجاع به این واحد

v      واحد نقشه برداری

1)      تعیین سایت پلان و کروکی محوطه

2)      پیاده کردن نقشه های سایت اموزشی

3)      تهیه نقشه توپوگرافی

4)      تهیه حجم عملیات خاکی پس از هر بار عملیات خاک برداری

 

v      واحد آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن

1)      تعیین محل گمانه هاو در صورت تائید ، حفر گمانه ها

2)      تعیین نوع و مقاومت خاک

3)      تعیین نوع سازه

4)      انجام آزمایشهای اولیه بروی مصالح پیشنهادی جهت بتن ریزی

5)      نمونه برداری جهت کنترل کیفیت بتن از مراحل مختلف بتن ریزی اعم از فونداسیون ، ستون ، سقف ، شناژ قائم و شناژ افقی ( در هر مرحله آزمایش ، چهار نمونه مکعبی استاندارد )

6)      انجام آزمایش افت بتن بروی بتن تازه

7)      انجام آزمایشهای مقاومتهای فشاری بروی بتن نمونه های عمل آوری شده در سن 7 و 28 روزه

8)      انجام آزمایشهای چکش اشمیت و مغزه گیری جهت بررسی کیفیت بتن

 

v      دفتر فنی معماری

1)      بازدید و تهیه طرح اولیه

2)      کنترل و تهیه طرح نهایی

3)      ارجاع به دفتر فنی محاسبات بعد از تائید

 

v      دفتر فنی محاسبات

1)      انجام محاسبات و تهیه نقشه های اجرایی بر اساس طرحهای معماری

2)      تهیه دستور کارهای اجرایی جهت رفع اشکال و ارائه راه کار فنی جهت اصلاح موارد و اشکالات اجرایی و فنی

3)      اصلاح و تهیه نقشه های اجرایی بر اساس گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن

4)      بازدید از پروژه های نیاز به بهسازی و یا دارای مشکلات فنی و ارائه راه کار اصلاحی و مناسب جهت بهسازی و ترمیم آن

 

v      دفتر فنی تأسیسات

1)      طراحی و ترسیم نقشه های تأسیسات شامل برقی ، مکانیکی و دتایلهای مربوطه ساختمانهای آموزشی

2)      اصلاحیه نقشه های تأسیسات پروژه هایی که معماری آنها تغییر کرده

 

v      واحد برآورد و متره

1)      تهیه متره و برآورد

2)      تهیه برآورد مالی کامپیوتری

3)      تهیه مشخصات فنی خصوصی

4)      تعیین ضریب پیمان و بهنگام نمودن برآورد در مورد پروژه های زیربنایی

5)      تعیین درصد پیشرفت فیزیکی کار در مورد کارهای زیربنایی

 

v      واحد چاپ نقشه

1)      چاپ نقشه ها

2)      تهیه آلبوم نقشه ها جهت بایگانی

  


امور مدارس غردولتی و آموزشگاههای علمی آزاد

-          دریافت فیزیک نامه توسط ارباب رجوع یا دبیرخانه

-          تعیین نوبت بازدید

-          بازدید از محل ، تهیه کروکی مکانهای تعیین شده و کنترل چگونگی سازه محل معرفی شده و نقشه معماری

-          ارسال نامه و جواب جهت رفع معایب موجود به سازمان

-          بازدید مجدد جهت کنترل رفع معایب

-          تائید قطعی و ارسال آن به سازمان

-          ثبت در دفتر جهت پاسخگویی های بعدی

 

 

 


 
 
  پرتال مردم
 
 
 
 
مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان   سامانه پرداخت آنلاین

 

کلیه حقوق این اثر متعلق به اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان می باشد-1391
0010458