اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

 

نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
موقعیت شما: مناقصه ومزایده>>نتایج مناقصات تاریخ امروز:
نتایج مناقصات

 

 
 
رديف
شماره مناقصه نام پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 24304 تكميل مدرسه شهداي چرمهين باغبادران نصب آرا سپاهان 000/216/948/1 4/7/1390
2 24299 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي)مدرسه عدالت گز شاهين شهر المان سازه يكتا 000/000/950 4/7/1390
3 24302 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي)مدارس شهرستان فلاورجان كوشش گستر چهارمحال 000/000/664/2 4/7/1390
4 24303 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي)مدرسه ايزدي نجف آباد فراز نيلگون سپانو 000/000/685/2 4/7/1390
5 24314 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي)مدرسه دكتر محمد معين گلپايگان گلپادژ پولاد 000/000/024/3 4/7/1390
6 24301 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي)مدرسه راهنمايي وحيد خميني شهر فراز نيلگون سپانو 000/000/148/2 4/7/1390
    

 
ردیف نام پروژه پیمانکار برنده مبلغ پیشنهادی تاریخ کمیسیون
1 تکمیل مدرسه بنیاد برکت آران و بیدگل شرکت هرم گستران 500/679/605/2 7/10/90
2 تکمیل مدرسه بهشت کودک ناحیه یک شرکت مرساساز سپاهان 000/000/640/4 7/10/90
3 احداث مدرسه راهنمایی شهید ثانی درچه خمینی شهر شرکت یگانه سازان امین 750/675/780/3 7/10/90
4 مقاوم سازی هنرستان شهید بهشتی گلپایگان شرکت صخره سازان فریدن 000/500/747/4 7/10/90
5 مقاوم سازی مدرسه ترابی بن رود آقای ایاز صفدریان 000/000/140/1 7/10/90
 

 
ردیف نام پروژه پیمانکار برنده مبلغ پیشنهادی تاریخ کمیسیون
1 تکمیل مدرسه اتیسم (مهرآفرین ) ناحیه 4 همساز طرح اصفهان 750/998/966/12 27/10/90
2 دبیرستان حضرت حمزه سید الشهدا چادگان  سپهر گستر داران  000/640/194/5 27/10/90
 
ردیف عنوان پروژه پیمانکار برنده مبلغ پیشنهادی تاریخ کمیسیون
1 تکمیل مدرسه زاهدی میمه احسان دژ چهارمحال 000/978/882 9/11/90
2 تکمیل مدرسه سالدورگر نجف آباد طرح و مقاومت اسپادانا 000/000/250/15 9/11/90
3 توسعه کلاس مدرسه شهید سهراب صالحی رزوه چادگان برج نیلگون فریدن 200/787/904 9/11/90
 

 
ردیف عنوان پروژه پیمانکار برنده مبلغ پیشنهادی تاریخ کمیسیون
1 دبستان زهره بنیانیان کلیشاد فلاورجان  سازه محکم کار اصفهان  176/473/964/4 25/11/90
2 تکمیل دبیرستان عسگریه کفرود بن رود  --  -- 25/11/90
3 تکمیل مدرسه حق پناه ناحیه 5 سازه گستر هماگران  876/143/227/5  25/11/90
4 مدرسه شهید آیت هومان تیران و کرون  بدرآوران راوک  400/780/607/3 25/11/90
 

 
ردیف عنوان پروژه پیمانکار برنده مبلغ پیشنهادی تاریخ کمیسیون
1 تکمیل مدرسه مکتبی چرمهین باغبادران توان ساز زرین 000/320/175/5 2/12/90
2 تکمیل مدرسه عظیمی آران و بیدگل -- -- 2/12/90
3 تکمیل مدرسه اندیشه کاشان سفال بتن محكم 150/825/532/10 2/12/90
4 تکمیل سالن چند منظوره خسروی آران و بیدگل -- -- 2/12/90
5 بهسازی لرزه ای(مقاوم سازی)مدرسه فجردره بیدداران -- -- 2/12/90
 

 
ردیف عنوان پروژه پیمانکار برنده مبلغ پیشنهادی تاریخ کمیسیون
1 تکمیل آزمایشگاه مرکزی خیام(کلباسی) ناحیه 2 کومه نقش جهان 000/927/347/5 14/12/90
2 تکمیل سالن ورزشی گارماسه فلاورجان حسان سازان زاینده رود 744/461/202/1 14/12/90
3 تکمیل مدرسه 10 کلاسه نشاط نجف آباد مرساساز سپاهان 000/000/840/5 14/12/90
4 تکمیل مدرسه ارشاد بیستجان زرین شهر نصب آراء سپاهان 200/985/289/5 14/12/90
 

 
ردیف عنوان پروژه پیمانکار برنده مبلغ پیشنهادی تاریخ کمیسیون
1 احداث دبستان 12 کلاسه مهندس امینی کاشان طرح و اجرا اسپادانا 400/198/942/8 21/12/90
2 احداث مدرسه معراج چم یوسفعلی باغبادران -- -- 21/12/90
3 تکمیل استخر اردوگاه کشوری شهید بهشتی فلاورجان عمران آفرین پرتیکان 000/990/973 21/12/90
4 تکمیل دبیرستان عسگریه کفرود بن رود -- -- 21/12/90
 

 
ردیف عنوان پروژه پیمانکار برنده مبلغ پیشنهادی تاریخ کمیسیون
1 احداث مدرسه عدل الهی زرین شهر  نوین سازه اسپادانا  850/232/982/7 24/12/90
2 بهسازی لرزه ای(مقاوم سازی) مدرسه فجر دره بید داران  --  -- 24/12/90
3 تکمیل سالن چند منظوره خسروی آران و بیدگل  --  -- 24/12/90
4 تکمیل مدرسه عظیمی آران و بیدگل  --  -- 24/12/90
5 تکمیل مدرسه شفیعیون (شهید قرنی) گلپایگان  --  -- 24/12/90
 

 
ردیف عنوان پروژه پیمانکار برنده مبلغ پیشنهادی تاریخ کمیسیون
1 احداث مدرسه انقلاب اسلامی جی شیر ناحیه 6(منطقه جی) بنابیت  050/686/678/4 27/12/90
2 بهسازی لرزه ای(مقاوم سازی) مدرسه امام حسین نهضت آباد و حاج امینی امیرآباد نجف آباد  --  -- 27/12/90
3 بهسازی لرزه ای(مقاوم سازی) مدرسه فتحی جوزدان و خیبر یزدانشهر نجف آباد  --  -- 27/12/90
4 بهسازی لرزه ای(مقاوم سازی) مدرسه مهدیه و غنچه نائین  --  -- 27/12/90
5 تکمیل مدرسه استثنائی ملک زاده نجف آباد  بنابیت  000/777/728/4 27/12/90
 

 
ردیف عنوان پروژه پیمانکار برنده مبلغ پیشنهادی تاریخ کمیسیون
1 احداث مجتمع آموزشی شهرک خاتم الانبیاء کاشان(راهنمایی) -- -- 15/1/91
2 تکمیل دبیرستان 10 کلاسه حافظ زر ین شهر کوهساران ارمند   900/995/698/4 15/1/91
3 تکمیل سالن ورزشی بهارستان ناحیه 3 سازه گستر هماگران   000/124/928/1 15/1/91
4 تکمیل مدرسه شبان 2 آران و بیدگل  --  -- 15/1/91
 

 
رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده قيمت پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 تكميل سالن ورزشي نائين  پاناگا  000/230/039/4 5/2/91
2 تكميل ساختمان آموزش و پرورش نجف آباد  --  -- 5/2/91
3 تكميل سالن چندمنظوره معين امين ناحيه 4  بنا سازان سپهر سپاهان  000/500/794/3 5/2/91
4 احداث استخر سرپوشيده گلپايگان  --  -- 5/2/91
5 تكميل مدرسه شفيعيون(شهيد قرني) گلپايگان  جي سازه چهلستون 000/ 878/676/4 5/2/91
6 تكميل مدرسه 600 نفره شاهين شهر  پارسه سازان زاينده رود  009/229/473/10 5/2/91
7 تكميل مدرسه 12كلاسه گلديس شاهين شهر  فضا سازان پايدار سپاهان  500/142/423/5 5/2/91
8 تكميل سالن چندمنظوره كوهپايه  سبز صنعت نقش جهان  500/499/732 5/2/91
9 تكميل استخر كيهان كاشان  طرح و اجرا اسپادانا  670/384/380/5 5/2/91
10 احداث مجتمع آموزشي شهرك خاتم الانبياء كاشان  -- --  5/2/91
11 تكميل استخر مادر آران و بيدگل  طرح و اجرا اسپادانا  670/384/380/5 5/2/91
12 تكميل مدرسه شبان 2 آران و بيدگل  كيان سازه كاشان  200/411/838/2 5/2/91
13 تكميل مدرسه عظيمي آران و بيدگل  كيان سازه كاشان  000/000/140/6 5/2/91
14 تكميل سالن چند منظوره خسروي آران و بيدگل  --  -- 5/2/91
15 احداث مدرسه معراج چم يوسفعلي باغبادران  پاناگا  500/609/791/5 5/2/91
16 احداث مدرسه عدل الهي زرين شهر  عمران آفرين پرتيكان  190/182/499/9 5/2/91
17 مقاوم سازي مدرسه فجر دره بيد داران  --  -- 5/2/91
18 مقاوم سازي مدارس محدثه و شهيد فهميده سميرم  --  -- 5/2/91
19 مقاوم سازي مدارس زكرياي رازي و صفورا كچويه باغبادران  --  -- 5/2/91
20 مقاوم سازي مدارس سيدالشهدا و 22 بهمن باغبادران  --  -- 5/2/91
21 مقاوم سازي مدرسه چمران نجف آباد  -- --  5/2/91
22 مقاوم سازي مدارس امام حسين نهضت آباد و حاج اميني اميرآباد نجف آباد  --  -- 5/2/91
23 مقاوم سازي مدرسه فتحي جوزدان و خيبر يزدانشهر نجف آباد  --  -- 5/2/91
  

 
رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 تكميل مدرسه پروين اعتصامي مهاباد اردستان -- -- 17/2/91
2 تكميل مدرسه شهرك الوند گلپايگان برد 000/775/583/4 17/2/91
 


 
رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 تكميل مدرسه علي نژاد گورت ناحيه 6  فضا سازان پايدار سپاهان  500/740/192/4 20/2/91
2 تكميل مدرسه موقوفه صارميه شماره 6 ناحيه 4 سازه گستر هماگران 650/603/250/10 20/2/91
 

 
رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 تكميل ساختمان آموزش و پرورش نجف آباد  --  -- 2/3/91
2 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي)مدرسه فجر دره بيد داران  --  -- 2/3/91
3 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي)مدارس محدثه و شهيد فهميده سميرم  --  -- 2/3/91
4 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس زكرياي رازي و صفورا كچويه باغبادران  طرح آذين  000/000/134/2 2/3/91
5 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي)مدارس سيدالشهدا و 22 بهمن باغبادران  طرح آذين  000/000/940/1 2/3/91
6 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي)مدرسه چمران نجف آباد  آقاي صفرعلي كاووسي  000/000/499/2 2/3/91
7 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي)مدارس امام حسين و نهضت آباد و حاج اميني اميرآباد نجف آباد  ياس رايان صفه  00/750/493/3 2/3/91
8 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي) مدرسه فتحي جوزدان و خيبر يزدانشهر نجف آباد  فراز نيلگون سپانو  000/730/734/4 2/3/91
9 تكميل سالن چند منظوره خسروي آران و بيدگل  --  -- 2/3/91
10 تكميل مدرسه هشيار سر (پيام اسلام) حبيب آباد برخوار  محكم ساخت سپاهان مهر  500/086/510/4 2/3/91
11 احداث سالن چند منظوره (جنب ورزشگاه طالقاني) خميني شهر  --  -- 2/3/91
 

 
رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 احداث خوابگاه شهيد مازوچي كاشان سفال بتن محكم 000/992/010/13 7/3/91
2 تكميل سالن ورزشي تيزهوشان(شكرريز) كاشان -- -- 7/3/91
3 توسعه مدرسه هاجر ورنامخواست زرين شهر حصار بلورين 700/689/861/3 7/3/91
4 توسعه مدرسه نجمه پيكان جرقويه سفلي -- -- 7/3/91
رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس رستگار-شهادت و كاشاني آران و بيدگل -- -- 10/3/91
2 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي) مدارس ارشدي و شهداي مكه كاشان -- -- 10/3/91
3 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس غفارزماني و توحيد مهردشت -- -- 10/3/91
4 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس پناهنده و مجيدي شاهين شهر كاويان خاك و سازه 000/834/732/3 10/3/91
5 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس كبيري و بهشتي بادرود پارس فراستوك زاينده رود 000/552/111/3 10/3/91
6 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس فضيلت و حافظ زرين شهر -- -- 10/3/91
7 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي) مدارس هجرت ننادگان و شهداي سفتجان داران -- -- 10/3/91
8 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي) مدارس سمانه و وحدت چادگان -- -- 10/3/91
9 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي) مدارس خرمي و مريم چيت ساز گلپايگان --- -- 10/3/91
10 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي) مدارس حضرت خديجه و كوثر وزوان ميمه -- -- 10/3/91
11 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي ) مدرسه مهديه نائين -- -- 10/3/91
12 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) دبيرستان امام خميني نطنز -- -- 10/3/91
13 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس جمالي-شادمان و شهدا فريدونشهر -- -- 10/3/91
14 تكميل مدرسه پروين اعتصامي مهاباد اردستان آقاي عباس جعفري 000/562/570/2 10/3/91
15 تعميرات سالن ورزشي اشن مهردشت -- -- 10/3/91
16 تكميل سالن ورزشي گلپايگان آقاي اسماعيل احمدي 800/999/719/1 10/3/91
17 تكميل مدرسه رفيعي پور علويجه مهردشت آقاي اسماعيل احمدي 000/000/819 10/3/91
 

 
رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 خريد و حمل و نصب اسكلت فلزي سالن هاي ورزشي مدارس جنب آموزشگاه ادب سميرم،‌ جنب مدرسه بهادراني باغبادران، شهرك كاوه ناحيه 4 و جنب دبيرستان شاهد زرين شهر -- -- 17/3/91
2
خريد و حمل و نصب اسكلت فلزي سالن هاي ورزشي مدارس آمنه ناحيه6، ‌منير ناحيه 5، المهدي سپاهان شهر ناحيه 3 و دو شاخ خميني شهر
-- -- 17/3/91
3
خريد و حمل و نصب اسكلت فلزي استخرهاي فلاورجان، زرين شهر، خميني شهر و گلپايگان
-- -- 17/3/91
 

 
رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 تكميل مدرسه حبيبي سفيدشهر آران و بيدگل -- -- 21/3/91
2 تكميل مدرسه مسكن مهر محله E6 فولادشهر همساز طرح اصفهان 221/785/589/7 21/3/91
3 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي) مدارس سلمان فارسي و ميرحاج جرقويه سفلي نقش جهان دقيق 000/000/927/3 21/3/91
4 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي) مدارس امام جواد و طباطبائي خميني شهر دفايان 000/750/689/2 21/3/91
5 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي) مدارس مقداد و خديجه كبري پيربكران -- -- 21/3/91
6 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي) مدارس شهيد مصطفي خميني و حليمه جلگه -- -- 21/3/91
7 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي) مدارس حجازي و رهبري  اردستان -- -- 21/3/91
8 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي) مدارس ايثار و شيدانشيد شهرضا سازه توليد سپاهان 000/000/290/2 21/3/91
9 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس هجرت و فاطميه دهاقان سازه توليد سپاهان 000/000/770/2 21/3/91
10 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي) مدرسه توحيد شهرضا سازه توليد سپاهان 000/000/220/2 21/3/91
11 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي) مدرسه حضرت  ولي عصر( عج)خوانسار همساز طرح اصفهان 000/550/661/1 21/3/91
 

 
رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس حضرت زهراي اطهر(س) و غفاري كمال آباد جرقويه عليا  --  -- 24/3/91
2 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس حسن احمدي و تقي صادقي جرقويه عليا  --  --- 24/3/91
3 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس شهيد مرتضي حيدري و فجر رامشه جرقويه عليا  --  -- 24/3/91
4 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس پروين اعتصامي و سميه و وحدت بوئين و مياندشت  --  -- 24/3/91
5 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس شهداي فرهنگي و سروش كوهپايه  --  -- 24/3/91
6 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس امام خميني(ره) فارفان و عزيزي قورتان بن رود  --  -- 24/3/91
7 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس مهديه و فردوسي خميني شهر  فراز نيلگون سپانو  000/000/084/4 24/3/91
8 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدرسه اصلاني مباركه --   -- 24/3/91
9
 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس پروين اعتصامي و فتحي و قنبري فلاورجان
 --  -- 24/3/91
10 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس محدثه و شهيد فهميده سميرم  --  -- 24/3/91
11
بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدرسه فجر دره بيد داران
 --  -- 24/3/91
12 احداث دبستان 6 كلاسه عبداللهي كاشان  دانش ابنيه سپاهان  842/615/768/4 24/3/91
13 توسعه كلاس مدرسه احسان 2 نطنز     24/3/91
14 احداث مدرسه فاطميه كوهپايه  پارسه سازان زاينده رود  900/548/568/5 24/3/91
15 تكميل سالن چند منظوره خسروي آران و بيدگل  --  -- 24/3/91
 

 
رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس رستگار ، شهادت و كاشاني آران و بيدگل  --  -- 1/4/91
2 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي)مدارس ارشدي و شهداي مكه كاشان  --  -- 1/4/91
3 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي)مدارس غفار زماني و توحيد مهردشت  --  -- 1/4/91
4 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس جمالي، شادمان و شهدا فريدونشهر  --  -- 1/4/91
5 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس فضيلت و حافظ زرين شهر --   -- 1/4/91
6 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس هجرت  ننادگان و شهداي سفتجان داران  -- --  1/4/91
7 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس سمانه و وحدت چادگان  --  -- 1/4/91
8 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس خرمي و مريم چيت ساز گلپايگان  --  -- 1/4/91
9 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس حضرت خديجه كبري(س) و كوثر وزوان ميمه --   -- 1/4/91
10 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدرسه مهديه نائين  -- --  1/4/91
11 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) دبيرستان امام خميني نطنز  --  -- 1/4/91
12 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي)مدارس آزادي و    ابن سينا تيران و كرون  --  -- 1/4/91
13 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مركز تحقيقات معلمان تيران و كرون  تراز راه سپاهان  500/187/742/2 1/4/91
14 تعميرات سالن ورزشي اشن مهردشت --  -- 1/4/91
15 تكميل خوابگاه و سلف سرويس هنرستان آيت الله خامنه اي داران  كنكاش صنعت سپاهان  0000/885/914/2 1/4/91
16 تكميل مدرسه فاز 3 بهارستان ناحيه 3  كوشش وردنجان  000/805/821/1 1/4/91
17 توسعه مدرسه نجمه پيكان جرقويه سفلي  آقاي اياز صفدريان  000/516/634 1/4/91
18 تكميل سالن ورزشي تيزهوشان (شكرريز) كاشان  --  -- 1/4/91
19 تکمیل ساختمان آموزش و پرورش نجف آباد  طرح و مقاومت اسپادانا  900/020/974 1/4/91
20 خريد و حمل ونصب اسكلت فلزي استخر شهرضا و سالن ورزشي منظريه خميني شهر  ابداع سازه جي  000/280/206/3 1/4/91
21 تكميل هنرستان انديشه ناحيه يك  نوين سازه اسپادانا 200/547/130/7  1/4/91
 

 
رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 تكميل مدرسه رضا زاده (شهداي رهنان ) ناحيه 5  نوين سازه اسپادانا  000/148/197/3 4/4/91
2 تكميل دبيرستان الزهرا (س) سگزي كوهپايه  --  -- 4/4/91
3 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس مقداد و صفيه پاوا پيربكران --   -- 4/4/91
4 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس شهيد لطفي (فردوسي) و مدرسه آب نيرو ايرانكوه پيربكران  --  -- 4/4/91
5 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدرسه كاشاني بادرود  --  -- 4/4/91
6 تكميل هنرستان 6 كلاسه فني حرفه اي ورزنه  بن رود  رنجبر ساخت اسپادان  900/693/929/3 4/4/91
7 خريد و حمل نصب اسكلت سالن ورزشي جنب دبيرستان شاهد زرين شهر جم صنعت سپاهان  530/259/038/1 4/4/91
8 خريد و حمل نصب اسكلت فلزي سالن ورزشي شهرك كاوه ناحيه 4  ابداع سازه جي  000/518/057/1 4/4/91
9 خريد و حمل نصب اسكلت فلزي سالن ورزشي جنب مدرسه بهادراني باغبادران  جم صنعت سپاهان  000/389/348/1 4/4/91
10 خريد و حمل نصب اسكلت فلزي سالن ورزشي نجميه سميرم  ابداع سازه جي  000/518/057/1 4/4/91
11 خريد و حمل نصب اسكلت فلزي استخر گلپايگان  ابداع سازه جي  000/520/829/1 4/4/91
12 خريد و حمل نصب اسكلت فلزي استخر زرين شهر  ابداع سازه جي  000/520/829/1 4/4/91
13 خريد و حمل نصب اسكلت فلزي استخر خميني شهر  ابداع سازه جي  000/520/829/1 4/4/91
14 خريد و حمل نصب اسكلت فلزي استخر فلاورجان  ابداع سازه جي  000/520/829/1 4/4/91
15 خريد و حمل نصب اسكلت فلزي سالن ورزشي مجتمع نهجير مباركه ابداع سازه جي  000/563/354/1 4/4/91
16 خريد و حمل نصب اسكلت فلزي سالن ورزشي دو شاخ خميني شهر  سرامان اصفهان  000/200/285/1 4/4/91
17 خريد و حمل نصب اسكلت فلزي سالن ورزشي مدرسه المهدي (عج) سپاهان شهر ناحيه 3  سرامان اصفهان  000/200/285/1 4/4/91
18 خريد و حمل نصب اسكلت فلزي سالن ورزشي مدرسه منير ناحيه 5 سرامان اصفهان   000/200/285/1 4/4/91
19 خريدو حمل نصب اسكلت فلزي سالن ورزشي مدرسه آمنه ناحيه6  سرامان اصفهان  000/200/285/1 4/4/91
20 تكميل سالن ورزشي مدرسه مدرسه فرزانگان پادنا سميرم (در حد سفتكاري)  محكم بناء ابتكار  500/756/933/1 4/4/91
21 تكميل سالن ورزشي نجميه سميرم  ( در حد سفتكاري)  محكم بناء ابتكار  500/589/834/1 4/4/91
22 تكميل سالن ورزشي جنب مدرسه بهادراني باغبادران (درحد سفتكاري)  --  -- 4/4/91
23 تكميل سالن ورزشي شهرك كاوه ناحيه4(درحدسفتكاري)  --  -- 4/4/91
24 تكميل سالن ورزشي جنب دبيرستان شاهد زرين شهر (درحد سفتكاري)  --  -- 4/4/91
25 توسعه كلاس مدرسه اكبر نوري ناحيه يك  شگرف كاران صنعت  400/711/980 4/4/91
 

 
رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كيسيون
1 تكميل سالن ورزشي منير ناحيه 5  (در حد سفتكاري)  نوسازان برنا  400/106/016/2 6/4/91
2 تكميل سالن ورزشي سپاهان شهر ناحيه 3   (در حد سفتكاري) --   -- 6/4/91
3 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس حجازي و رهبري اردستان  --  -- 6/4/91
4 تكميل مدرسه حبيبي سفيدشهر آران و بيدگل  --  -- 6/4/91
5 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس شهيد مصطفي خميني و حليمه جلگه  --  -- 6/4/91
 

 
رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 تكميل مدرسه دكتر حسابي شاهين شهر  افروز شهركرد  000/512/626/5 11/4/91
2 احداث استخر سرپوشيده فلاورجان (در حد سفتكاري)  پيمان پروژه  000/468/264/5 11/4/91
3 احداث سالن ورزشي مجتمع نهجير مباركه ( درحد سفتكاري)  --  -- 11/4/91
4 احداث استخر سرپوشيده شهرضا ( درحد سفتكاري)  نمونه سازان سپاهان  000/000/290/5 11/4/91
5 احداث سالن ورزشي منظريه خميني شهر (درحد سفتكاري) برد   000/355/484/1 11/4/91
6 احداث استخر سرپوشيده زرين شهر (در حد سفتكاري)  عمران آفرين پرتيكان  200/094/405/5 11/4/91
7 توسعه كلاس مدرسه دكتر محمد معين گلپايگان  گلپادژ پولاد  960/366/330/1 11/4/91
8 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس شهداي فرهنگي و سروش كوهپايه  كاويان خاك و سازه  000/703/499/4 11/4/91
9 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس حضرت زهراي اطهر(س) و غفاري كمال آباد جرقويه عليا  -- --  11/4/91
10 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس حسن احمدي و تقي صادقي جرقويه عليا  --  -- 11/4/91
11 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس شهيد مرتضي حيدري و فجر رامشه جرقويه عليا  --  -- 11/4/91
 

 
رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 توسعه كلاس مدرسه شيرشكار نجف آباد  --  -- 18/4/91
2 تكميل مدرسه محموديه باغبادران  توسعه برج پرشيا  000/101/597/6 18/4/91
3 توسعه كلاس مدرسه خضرائي راوند كاشان  كيان سازه كاشان  200/919/698 18/4/91
4 تكميل كانون تربيتي لقمان حكيم دولت آباد برخوار (درحد سفتكاري)  سامان سازه نادر  500/049/859/2 18/4/91
5 تكميل سالن چند منظوره بانو مجتهده امين  اسلام آباد شهرضا  آقاي اياز صفدريان  000/880/800 18/4/91
6 تكميل سالن ورزشي دوشاخ خميني شهر  ( درحد سفتكاري)  -- --  18/4/91
7
  احداث سالن ورزشي آمنه ناحيه 6  (در حد سفتكاري)
 كوشش وردنجان  000/330/694/2 18/4/91
8 توسعه كلاس مدرسه 15 خرداد نجف آباد  حصار بلورين  000/848/874 18/4/91
9 توسعه كلاس مدرسه صف آرا نجف آباد  --  -- 18/4/91
10 توسعه كلاس مدرسه يزدان ناحيه 4  كوشش وردنجان  600/354/870 18/4/91
 

 
رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 تكميل مدرسه جندقيان آران و بيدگل برج و باروي بيدگل   000/800/027/7 21/4/91
2 خريد و حمل و نصب اسكلت فلزي سالن ورزشي وحدت آباد فريدونشهر  --  -- 21/4/91
3 تكميل سالن ورزشي جنب مدرسه بهادراني باغبادران (در حد سفتكاري)  توسعه برج پرشيا  500/088/537/1 21/4/91
4 تكميل دبيرستان الزهرا (س) سگزي كوهپايه  --  -- 21/4/91
5 تكميل سالن ورزشي جنب دبيرستان شاهد  زرين شهر (در حد سفتكاري)  --  -- 21/4/91
6 تكميل سالن ورزشي شهرك كاوه ناحيه 4   (در حد سفتكاري)  نوسازان برنا  230/097/655/1 21/4/91
7 تكميل سالن ورزشي تيزهوشان (شكرريز) كاشان  --  -- 21/4/91
8 توسعه كلاس مدرسه ميلاد چرمهين  باغبادران  حصار بلورين  000/878/670/1 21/4/91
9 تكميل مدرسه واحدي كاشان  --  -- 21/4/91
10 توسعه  كلاس مدرسه شيخ مفيد ناحيه 5  نوسازان برنا 000/238/159/1  21/4/91
11 خريد 120 دستگاه كانكس پيش ساخته سطح استان  فناورپلاستيك سپاهان  000/600/169/26 21/4/91
12 بهسازي لرزه اي ( مقاوم سازي) مدرسه شهيد فهميده سميرم  --  -- 21/4/91
 

 
رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي) مدارس سمانه و وحدت چادگان  --  -- 22/4/91
2 خريد و حمل و نصب اسكلت فلزي ساختمان جنبي سالن ورزشي لادره خميني شهر  ابداع سازه جي  000/100/150/1 22/4/91
3 تكميل سالن ورزشي منير ناحيه 5 (درحد سفتكاري) --  -- 22/4/91
4 تكميل سالن ورزشي سپاهان شهر ناحيه 3  -- --  22/4/91
5 تكميل مدرسه حبيبي سفيدشهر آران و بيدگل  --  -- 22/4/91
6 تكميل مجتمع آموزشي منارجنبان ناحيه يك  برد  400/318/008/6 22/4/91
7 تكميل مدرسه خرد تيرانچي خميني شهر  آقاي صفرعلي كاووسي  400/811/934 22/4/91
8 تكميل مدرسه 3 كلاسه قلعه آقا باغبادران  نصب آراء سپاهان  300/139/011/2 22/4/91
9 بهسازي لرزه اي(مقاوم سازي) مدرسه فضيلت زرين شهر  --  -- 22/4/91
 

 
رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 احداث دبستان 15 كلاسه تبريزي ناحيه 5  پوشانه  600/324/950/7 25/4/91
2 احداث مدرسه والفجر زرين شهر سي سخت ساز   400/645/890/8 25/4/91
3 تكميل مدرسه خاتم الانبياء شهرضا  نوسان سازه آريا  100/917/006/3 25/4/91
4 تكميل سالن چند منظوره ورزنه بن رود  --  -- 25/4/91
5 تكميل هنرستان ابوترابي نجف آّباد  --  -- 25/4/91
6 توسعه كلاس و تكميل سالن مدرسه شبانه روزي آيت الله نائيني نائين  --  -- 25/4/91
 

 
رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 احداث دبستان 12 كلاسه امام صادق (ع) دهاقان  --  -- 27/4/91
2 تكميل مدرسه عطائي كچويه باغبادران  توسعه برج پرشيا  250/326/815/1 27/4/91
3 احداث سالن ورزشي مجتمع نهجير مباركه (درحد سفتكاري)  --  -- 27/4/91
4 توسعه كلاس مدرسه مكتبي گلدشت نجف آباد  دفايان  343/239/056/1 27/4/91
5 تكميل هنرستان كاردانش حسن آباد جرقويه عليا  پويا دشت  000/189/549/5 27/4/91

رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 احداث مدرسه 6 كلاسه شهيد صفار هرند جلگه  --  -- 28/4/91
2 احداث مدرسه 6 كلاسه طالقاني (سوده ) پيربكران  --  -- 28/4/91
3 احداث مدرسه 6 كلاسه شهيد اژه اي (فارابي) نجف آباد  --  -- 28/4/91
4
 احداث مدرسه 3 كلاسه ابوزيدآباد آران وبيدگل
 --  -- 28/4/91
5
 احداث مدرسه 3 كلاسه محمدآباد آران وبيدگل
 --  -- 28/4/91
6 تكميل سفتكاري مدرسه بهار ناحيه يك  ايستاپل  000/640/384/2 28/4/91
7 احداث دبستان 12 كلاسه جنب مدرسه شاهد عفاف زرين شهر  سي سخت ساز  000/420/094/5 28/4/91
8 بهسازي لرزه اي (مقاوم سازي)مدارس پروين اعتصامي و فتحي و قنبري فلاورجان  --  -- 28/4/91
9 احداث دبستان 12 كلاسه محله 2 منظريه خميني شهر  --  -- 28/4/91
10 احداث دبستان 12 كلاسه محله 1 منظريه خميني شهر  --  -- 28/4/91
11 خريد و حمل و نصب اسكلت فلزي سالن چند منظوره هنرستان شهيد بهشتي گلپايگان  سرامان اصفهان  000/300/699 28/4/91
12 احداث سالن چند منظوره (جنب ورزشگاه طالقاني) خميني شهر  --  -- 28/4/91
13 توسعه كلاس مدرسه 14 معصوم كاشان  برج و باروي بيدگل  600/137/649 28/4/91
 

رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 تكميل مدرسه حبيبي سفيدشهر  آران و بيدگل  --  -- 8/5/91
2
احداث سالن ورزشي سپاهان شهر ناحيه 3(درحد سفتكاري)
اسپادان بهنما   600/061/991/1 8/5/91
3 احداث سالن ورزشي جنب دبيرستان شاهد زرين شهر(در حد سفتكاري)  -- --  8/5/91
4 تكميل سالن ورزشي دوشاخ خميني شهر (درحد سفتكاري)  برد  000/767/202/1 8/5/91
5 احداث سالن ورزشي وحدت آباد فريدونشهر(درحد سفتكاري) --   -- 8/5/91
6 خريد و حمل و نصب اسكلت فلزي سالن ورزشي وحدت آباد فريدونشهر  ابداع سازه جي  000/040/184/1 8/5/91

رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 تكميل سالن چند منظوره ورزنه بن رود  --  -- 10/5/91
2 توسعه كلاس و تكميل سالن مدرسه شبانه روزي آيت الله نائيني نائين  پاناگا  000/678/525/3 10/5/91

رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 احداث سالن ورزشي مجتمع نهجير مباركه ( درحد سفتكاري)  --  -- 15/5/91
2 احداث دبستان 12 كلاسه محله 2 منظريه خميني شهر  --  -- 15/5/91
3 احداث دبستان 12 كلاسه محله 1 منظريه خميني شهر  --  -- 15/5/91
4 احداث استخر سرپوشيده خميني شهر (درحد سفتكاري)  --  -- 15/5/91
5
 احداث مدرسه 3 كلاسه ابوزيدآباد آران وبيدگل
 --  -- 15/5/91
6
 احداث مدرسه 3 كلاسه محمدآباد آران وبيدگل
 --  -- 15/5/91
7 احداث مدرسه 6 كلاسه شهيد صفار هرند جلگه  --  -- 15/5/91
8 احداث مدرسه 6 كلاسه طالقاني (سوده ) پيربكران  --  -- 15/5/91
9 احداث مدرسه 6 كلاسه شهيد اژه اي (فارابي) نجف آباد  --  -- 15/5/91
10 بهسازي مدرسه شهيد رجائي ناحيه 2  سازوركار اصفهان  000/960/051/1 15/5/91

رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 توسعه كلاس مدرسه قاضي عسگر ناحيه 2  --  -- 4/6/91
2 تكميل مدرسه خاتم الانبياء شهرضا  نمونه سازان سپاهان  000/578/994/3 4/6/91
3
  
احداث مدرسه 3 كلاسه محمدآباد آران وبيدگل
 --  -- 4/6/91
4 احداث استخر سرپوشيده خميني شهر (درحد سفتكاري)  --  -- 4/6/91
5 احداث سالن ورزشي وحدت آباد فريدونشهر(درحد سفتكاري) --  -- 4/6/91
6
 احداث مدرسه 3 كلاسه ابوزيدآباد آران وبيدگل
 --  -- 4/6/91
7 تكميل سالن چند منظوره ورزنه بن رود  --  -- 4/6/91
8 تكميل مدرسه حبيبي سفيدشهر آران و بيدگل  --  -- 4/6/91
9 احداث سالن ورزشي مجتمع نهجير مباركه ( درحد سفتكاري)  --  -- 4/6/91
10 احداث سالن ورزشي جنب دبيرستان شاهد زرين شهر(در حد سفتكاري)  سي سخت ساز  600/005/666/1 4/6/91

رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 تكميل هنرستان ابوترابي نجف آباد  محكم ساخت سپاهان مهر  000/036/186/3 16/6/91
2 تكميل دبيرستان وازيچه خميني شهر  --  -- 16/6/91
3 خريد و حمل ونصب اسكلت فلزي استخر برخوار  جم صنعت سپاهان  000/890/702/1 16/6/91
4 خريد و حمل و نصب اسكلت فلزي سالن ورزشي وحدت آباد فريدونشهر  --  -- 16/6/91
5
 تكميل استخر سرپوشيده شهيد بهشتي  ناحيه يك
 --  -- 16/6/91

رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 توسعه كلاس مدرسه آزادگان تيران و كرون  آقاي بهرام پاكدامن  000/200/911 18/6/91
2 تكميل مقاوم سازي مدرسه معارف زرين شهر  المان سازه يكتا  000/000/392/2 18/6/91

رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 احداث استخر سرپوشيده برخوار(در حدسفتكاري) نمونه سازان سپاهان   000/320/724/5 26/6/91
2 توسعه كلاس مدرسه قاضي عسگر ناحيه 2  --  -- 26/6/91

رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 احداث سالن چند منظوره انديشه ناحيه يك  --  -- 12/7/91

رديف عنوان پروژه پيمانكار برنده مبلغ پيشنهادي تاريخ كميسيون
1 تكميل دبيرستان وازيچه خميني شهر  شرکت برد
 1/953/375/543 15/7/91

ردیف عنوان پروژه پیمانکار برنده مبلغ پیشنهادی تاریخ کمیسیون
1 تكميل مدرسه فتح المبين مباركه تامین ماشین آلات مبارکه 833/765/850 1391/8/20
2 تكميل مدرسه بلوك 223 بهارستان ناحيه 3 آقای محممد رضایی 1/742/720/650 1391/8/20
3 احداث سالن چند منظوره انديشه ناحيه يك -- -- 1391/8/20

ردیف عنوان پروژه پیمانکار برنده مبلغ پیشنهادی تاریخ کمیسیون
1 تكميل مقاوم سازي مدرسه پناهنده و مجيدي شاهين شهر محکم ساخت سپاهان مهر 1/040/000/000 1391/9/11

ردیف عنوان پروژه پیمانکار برنده مبلغ پیشنهادی تاریخ کمیسیون
1 تكميل مقاوم سازي مدارس باغبادران     (مدارس زكرياي رازي  حضرت زهرا(س)- 22 بهمن و شهيد يعقوبي) -- -- 1391/10/10
2 احداث مدرسه 3 كلاسه محمدآباد آران و بيدگل -- -- 1391/10/10
3 احداث مدرسه 3 كلاسه ابوزيدآباد آران و بيدگل نگین سازه کیان 3/252/920/000 1391/10/10

ردیف عنوان پروژه پیمانکار برنده مبلغ پیشنهادی تاریخ کمیسیون
1 احداث مدرسه 3 كلاسه محمدآباد آران و بيدگل نگین سازه کیان 2/594/702/000 1391/11/15
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
ردیف عنوان پروژه پیمانکار برنده مبلغ پیشنهادی تاریخ کمیسیون
1 احداث مجموعه آموزشي مسكن مهر خميني شهر یگانه سازان امین 18/155/266/700 92/01/18
 ردیف  عنوان پروژه  پیمانکار برنده  مبلغ پیشنهادی  تاریخ کمیسیون
1 احداث دبستان 6 کلاسه مسکن مهر اردستان --  -- 92/01/28
2 مدرسه حاجیه خانم جورابچیان ناحیه 4 محکم ساخت سپاهان مهر 5/244/920/000 92/01/28
3 دبستان 12 کلاسه شماره یک مسکن مهر شاهین شهر عمران آفرین پرتیکان 3/837/432/260 92/01/28
4 مدرسه راهنمایی 9 کلاسه مسکن مهر شاهین شهر -- -- 92/01/28
5 تکمیل مدرسه ابتدایی مسکن مهر نائین -- -- 92/01/28
6 تکمیل مدرسه راهنمایی مسکن مهر نائین -- -- 92/01/28
7 تکمیل مدرسه ابتدایی مسکن مهر شهرضا -- -- 92/01/28
8 تکمیل مدرسه راهنمایی مسکن مهر شهرضا -- -- 92/01/28
9 مجتمع آموزشی شماره یک مسکن مهر کاشان -- -- 92/01/28
 10  مجتمع آموزشی شماره دو مسکن مهر کاشان -- --

92/01/28 

 

 

 
  پرتال مردم
 
 
 
 
مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان    

 

کلیه حقوق این اثر متعلق به اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان می باشد-1392
0005193